Nye æresmedlemmer i FFM etter Landsmøtet i juni

Gratulerer så mye til Egil Hope fra FFM Vestland og Syvert Skagestad fra FFM i Agder med æresmedlemskap i FFM

 

FFM setter stor pris på deres innsats og det er vel fortjent med æresmedlemskap.  Takk for at dere engasjerer dere videre til nytte for FFMs medlemmer lokalt!

Mer informasjon om Syvert og Egil kommer i neste nummer av Muskelnytt.