Åpent informasjonsmøte om Medisinsk Genterapi på streaming 13.august 12.30-14.00

Seminar og paneldebatt om genterapi, med fokus på muligheter og utfordringer for pasienter og det norske helsevesenet.  Ingeleiv Haugen fra FFM deltar med innlegg.

Innlegg og Paneldebatt

Det skal diskuteres hvordan genterapi kan komme til nytte, noen av utfordringene man ser samt hvordan dagens modeller i Nye Metoder / Beslutningsforum passer evt. ikke passer godt for evaluering av denne nye behandlingsformen.

Deltagere i panelet:

Dr. Stig A. Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge Regionale Helseforetak og sentral i Beslutningsforum

Professor Dr. Ole Frithjof Norheim, leder av Bioteknologirådet

Dr. Trygve Ottersen, Direktør for område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet

Eric Gillberg, Nordisk leder for Sarepta Therapeutics

Sigrid Bratlie, Kreftforeningen

Ingeleiv Haugen, Foreningen For Muskelsyke

Fra Stortingets Helse- og Omsorgskomite:

Erlend Larsen (H), Geir Jørgen Bekkevold (KrF) og Tuva Moflag (Ap)

 

Andreas Berg fra Tailormade Consulting AS er møteleder.

Last ned program: Bekreftet Program Informasjonsmøte 13_8 om Genterapi (1)

Møtet blir streamet live her: https://www.youtube.com/channel/UCTLZL–QxmqkD1l2vmm7tVw