FFMs Landslotteri 2020

FFM medlemmer vil motta en forsendelse med skrapelodd i begynnelsen av september. Takket være dere medlemmers innsats med loddsalg har FFM kunnet arrangere aktiviteter i mange år.

På grunn av koronasituasjonen har FFM valgt å utsette lotteriet til høsten.

FFM har måttet avlyse all fysisk aktivitet en periode, og det får negative økonomiske konsekvenser for foreningen. Vi håper derfor at dere også i år ønsker å støtte foreningens arbeid ved å selge disse loddene eller evt. kjøpe dem selv.
FFM medlemmer (som ikke har reservert seg mot loddsalg) vil motta en forsendelse med skrapelodd i begynnelsen av september. Takket være dere medlemmers innsats med loddsalg har FFM kunnet arrangere aktiviteter i mange år.

Foreningen baserer i hovedsak sin virksomhet på medlemskontingent og offentlige tilskudd. Offentlige tilskudd gis i stor grad i form av øremerkede midler, til prosjekter, likepersonsarbeide eller kurs. Det er derfor begrenset hva vi har av” frie” midler som kan brukes til medlemsrettet aktivitet.

Ved å støtte lotteriet, bidrar dere til at FFM fortsatt kan arrangerer aktiviteter når det igjen er trygt å møtes fysisk.

Lotteri inntektene går til aktiviteter for medlemmene i FFM.  Organisering i forkant skjer på frivillig basis av medlemmer i foreningen.

” Aktiv Uke” leirene er et populært møtested for FFMs medlemmer, og gir påfyll til store og små.

 

Har du ikke anledning til å støtte lotteriet?

Send konvolutten i retur, eller gi beskjed på e-post til ivar.ppartner@gmail.com med loddnummere og navn på medlem.
Vi har full forståelse for at ikke alle kan være med.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn