God sommer!

Vi ønsker dere alle en riktig god sommer. FFM kontoret er åpent i hele sommer med redusert bemanning fra våre hjemmekontorer. Line har ferie i uke 28-31, Kristin i uke 29-31, Tollef  i uke 33-35 og Tone (forskningsfondet) har ferie uke 28-31.

 

Blomstene stråler og hekken er grønn,
du verden denne tiden er skjønn,
shortsen skal på og grillen skal frem,
endelig har sommeren kommet hjem.

FFMs Landslotteri 2020

FFM medlemmer vil motta en forsendelse med skrapelodd i begynnelsen av september. Takket være dere medlemmers innsats med loddsalg har FFM kunnet arrangere aktiviteter i mange år.

På grunn av koronasituasjonen har FFM valgt å utsette lotteriet til høsten.

FFM har måttet avlyse all fysisk aktivitet en periode, og det får negative økonomiske konsekvenser for foreningen. Vi håper derfor at dere også i år ønsker å støtte foreningens arbeid ved å selge disse loddene eller evt. kjøpe dem selv.
FFM medlemmer (som ikke har reservert seg mot loddsalg) vil motta en forsendelse med skrapelodd i begynnelsen av september. Takket være dere medlemmers innsats med loddsalg har FFM kunnet arrangere aktiviteter i mange år.

Foreningen baserer i hovedsak sin virksomhet på medlemskontingent og offentlige tilskudd. Offentlige tilskudd gis i stor grad i form av øremerkede midler, til prosjekter, likepersonsarbeide eller kurs. Det er derfor begrenset hva vi har av” frie” midler som kan brukes til medlemsrettet aktivitet.

Ved å støtte lotteriet, bidrar dere til at FFM fortsatt kan arrangerer aktiviteter når det igjen er trygt å møtes fysisk.

Lotteri inntektene går til aktiviteter for medlemmene i FFM.  Organisering i forkant skjer på frivillig basis av medlemmer i foreningen.

” Aktiv Uke” leirene er et populært møtested for FFMs medlemmer, og gir påfyll til store og små.

 

Har du ikke anledning til å støtte lotteriet?

Send konvolutten i retur, eller gi beskjed på e-post til ivar.ppartner@gmail.com med loddnummere og navn på medlem.
Vi har full forståelse for at ikke alle kan være med.

 

Grenseprosjektet 2 – fire nye hefter

FFM med fire nye hefter om assistanse og grensesetting, hvert av dem spisset mot hver sin målgruppe. Ett for barnefamilier, ett for ungdom ett for de som har fått behov for assistanse i voksen alder og ett rettet mot assistenter.

Alle heftene er på sett og vis bygget videre på femtisidersheftet «Min kropp, mine grenser». Men med mer fokus på de enkelte mottakergruppene har heftene kunnet begrenses til rundt femten sider

På foreningens landsmøte i 2019 ble deltakerne delt inn i arbeidsgrupper som kom med innspill til hvert sitt hefte. Deretter har Tollef Ladehaug utarbeidet de endelige heftene i samråd med referansegrupper.
Prosjektet ble gjennomført med midler fra Bufdir 2019-2020 av prosjektleder Tollef Ladehaug.

Ønsker du å få tilsendt ett eller flere av heftene?

Send en e-post til  ffm@ffm.no

Kurspakker for tillitsvalgte og likepersoner

Med basis i heftene har det også blitt utarbeidet kurspakker, slik at lokale tillitsvalgte og likepersoner kan holde egne kurs. Dette øker muligheten for deltakelse rundt i landet, og for grupper som blir passe små og trygge, slik at man kan åpne opp for hverandre.

Med dagens smittesituasjon har FFM innsett at vi også trenger opplegg for digitale kurs og møter, både sentralt og lokalt. Ikke minst trengte vi å kurse både medlemmer og tillitsvalgte i å bruke den nye teknologien. Det ble derfor utviklet et kurs i å bruke Google Meet som plattform for møter og kurs.

I samarbeid med likepersonsutvalget, ble det opprettet en kursbase for de tillitsvalgte der blant annet «Assistanse for første gang – Assistanse og grensesetting for voksne» og kursing i holde kurs og møter på digitale plattformer ble lagt ut den 29. mars. Kursdatabasen ligger på likepersonsutvalgets Google Drive, og tilgang til denne ble sendt ut til fylkeslagene. Om noen har gått glipp av dette, er det bare å kontakte Likepersonutvalget eller kontoret.

Det ble lagt ut flere kurs, og flere kommer etter hvert. De tre siste grensekursene blir lansert i løpet av sommeren. Foreningen håper at kursbanken vil kunne hjelpe både medlemmer og tillitsvalgte til å bli tryggere på digitale møteformer. Det viktigste er å ha tilgang til gode kurs etter at vi kan møtes igjen også, men selv etter det kan det være en fordel for enkelte å kunne være med digitalt. Det kan gjøre oss mer åpne for et bredere utvalg av medlemmer.

Hele grenseprosjektet er et resultat av et ønske fra medlemmer på et landsmøte. Vi er glade for å få ønsker, og enda gladere for å kunne levere. Om det er noen som har forslag til nye prosjekter, er det bare å ta kontakt. Du kan for eksempel sende en e-post til tollef.ladehaug@ffm.no.