FFMs Diagnoseprosjekt

Diagnoseprosjektet har resultert i konkrete anbefalinger og råd til hvordan FFM kan arbeide med persontilpasset medisin og behandlingsmetoder i fremtiden. På grunn av foreningens utfordringer med korona-situasjonen valgte Landsmøtet 2020 å utsette realitetsbehandlingen av prosjektet til neste år.

Tidligere har arbeidet i foreningen hatt fokus på informasjon om å leve med diagnosen, men med utvikling av nye medisiner og behandlingsmetoder for noen nevromuskulære diagnoser, har dette gitt FFM nye utfordringer i arbeidet.

FFMs Diagnoseprosjekt

Prosjektet har resultert i konkrete anbefalinger og råd til hvordan FFM kan arbeide med persontilpasset medisin og behandlingsmetoder i fremtiden. Forslagene er i tråd med måloppnåelsen i prosjektet, selv om målene stadig flytter seg ved at fokus settes på bestemte områder.
Prosjektet ble gjennomført med midler fra Helsedirektoratet i 2019-2020 av prosjektleder Karin Rønningen.

Realitetsbehandlingen av rapporten fra prosjektet er utsatt til Landsmøte 2021.
FFMs Sentralstyre fikk fullmakt av Landsmøtet til å vurdere hvilke tiltak og forslag som kan gjennomføres innen rammene for Handlingsplan 2020-2021.

Rapporten vil danne grunnlag for FFMs arbeid med muskelsykes tilgang til nye medisiner og behandlingsmetoder.  Diagnoseprosjektet – prosjektrapport

Facebook
Twitter
LinkedIn