Oppdateringer etter Landsmøtet 2020

Nye medlemmer i FFMs sentralstyre er nestleder Ivar Aleksander Hagen, økonomiansvarlig Ole Hagen og Studieleder Ada K. Ringstad. SST har også to nye varamedlemmer, Gabriel Wilhelmsen Hoff og Elin Camilla Nilsen.  Nytt medlem i redaksjonskomiteen er Louise Klemm.

Les litt om nye SST medlemmer i presentasjonen fra Landsmøtet: FFM-LM2020 Presentasjon nye kandidater (1) 
Presentasjonen har også litt info om Louise Klemm som er nytt medlem i Redaksjonskomiteen.


Oppdaterte dokumenter etter Landsmøtet


Sentralstyrets årsrapport_2019

Handlingsplan 2020-2021

Prisipprogram 2020-2025

Vedtekter-for-FFM-gjeldende-fra-21.06.2020

Protokoll_landsmøte_2020

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn