FRAMBUS INFORMASJONS- OG VEILEDNINGSTJENESTER

FRAMBUS INFORMASJONS- OG VEILEDNINGSTJENESTER

Frambus fagpersoner gir informasjon og svarer på spørsmål om de ulike diagnosene senteret arbeider med. Slik bidrar dem til å gi oppdatert, diagnosespesifikk kunnskap til personer med en sjelden diagnose, pårørende og tjenesteytere, slik at de sammen kan finne gode løsninger for barnehage, skole, arbeid, fritid, eget hjem eller annet som er aktuelt i løpet av livet.

Dette tilbyr Frambus informasjons- og veiledningstjenester:

  • Kvalitetssikrede diagnosebeskrivelser på nettsidene våre

  • Henvendelser via telefon

  • Henvendelser via e-post, chat og sosiale medier (unngå sensitiv informasjon)

  • Møter via videokonferanse, på Frambu eller lokalt

  • Innlegg på kurs, konferanser og samlinger i regi av foreninger eller andre

Hvem som helst er velkommen til å kontakte Frambus fagpersoner. Det trengs ingen henvisning.

Tjenesten kan handle om en eller flere personer med diagnose eller bestemte tema eller diagnoser.

Både personer med diagnose, pårørende og fagpersoner kan søke om møte med Frambu. Les mer om dette her:

Les mer på https://frambu.no/informasjons-og-veiledningstjenester/