Mener du at en egen app for dere med CMT og deres pårørende kan være nyttig?

Mener du at en egen app for dere med CMT og deres pårørende kan være nyttig?
Spørreskjema med to spørsmål
https://forms.gle/81JxKV7Ziiji9RFJ7

For å vite litt mer om hva dere med CMT mener og trenger, håper vi du kan hjelpe oss med å svare på spørreskjemaet.

Vi håper du kan svare, så vi kan gjøre vårt beste for de som har CMT.

Man trenger ikke være medlem av ffm /foreningen for muskelsyke for å svare. Vi ønsker flest mulige svar ????