BPA OG KORONA – HVORDAN PASSER DET SAMMEN?

BPA OG KORONA – HVORDAN PASSER DET SAMMEN?

Tiden nå er spesiell. Korona har gjort at vi må endre store deler av hverdagen vår og måten vi lever på. Men hvordan er det for de som har BPA? Vi har spurt medlemmene våre!

For mange av våre medlemmer har hverdagen blitt totalt snudd på hodet. Det gjelder mange mennesker nå. Men en stor del av våre medlemmer får litt ekstra utfordringer når et virus som korona kommer og forandrer dagene, for de er i risikogruppa og risikerer å bli alvorlig syk om de blir smittet. Oppi det hele er mange også helt avhengig av brukerstyrt personlig assistanse, også kalt BPA. Vi ville derfor finne ut hvordan dette påvirker våre medlemmer, så vi spurte noen av de.

«Jeg synes det har vært vanskelig å vite hva jeg burde gjøre. Jeg er avhengig av hjelp, men samtidig blir smitterisikoen større for hver assistent som kommer inn i hjemmet mitt», sa en av de. Og det er jo nettopp dette som gjør situasjonen så utfordrende. Hvordan kan man vurdere hva som er best å gjøre i en slik situasjon?

Et annet medlem gjorde et stort tiltak for å beskytte seg selv: «Jeg valgte å permittere alle assistentene mine. Nå er det kun familien og kjæresten min som tar vare på meg». Dette synes vi høres ut som et godt valg når man har muligheten til det. For noen er de nærmeste en utrolig stor ressurs og trygghet – spesielt nå som hverdagen er annerledes. Men for noen er ikke dette et alternativ. De har derfor valgt å beskytte seg ved å gjøre andre tiltak. Blant annet har noen satt inn strenge smittevernstiltak som assistentene må følge. Både strenge rutiner for håndvask, uniform på jobb og spriting av overflater og gjenstander. Andre har valgt å begrense antall assistenter og hvem som får komme på jobb. 

«Hos meg får ikke de som jobber på andre steder komme på jobb hos meg, hvis det er en jobb som gjør at de blir ekstra utsatt for smitte. Det gjør at jeg har litt færre assistenter, men det er tryggere for min del. Jo mer jeg kan begrense smitterisikoen, desto bedre er det!»

Men hvordan får man BPA-ordningen sin til å gå rundt når man egentlig har behov for flere assistenter? Noen av medlemmene våre fortalte at de var midt i intervjurunder, og ansettelse og opplæring av nye assistenter da det ble igangsatt karantene og begrensinger. For de skapte det vanskeligheter. De aller fleste foretrekker jo å møte de som har søkt på assistentstillingen, for det er ofte viktig å kjenne på om kjemien er riktig i en slik jobb. Men dette er noe de fleste vil unngå nå, for man vil jo ikke utsette seg selv for potensiell smitte. Derfor har noen kommet med kreative løsninger som å intervjue via videomøte. «Det er kanskje ikke en optimal løsning, men det er iallfall bedre enn ingenting», sa en av medlemmene våre. 

Og nå høres det kanskje ut som at korona har skapt kun problemer for våre medlemmer med BPA, men det har også dukket opp positive sider med dette. Fordi mange har blitt permittert fra andre jobber eller at de som studerer nå ikke er på skole, er flere tilgjengelige til å ta ekstravakter på sin BPA-jobb. Dette har vært til stor hjelp for mange, da korona også har skapt større sykefravær. Andre har også blitt permittert for lengre tid i sin vanlige jobb og har derfor fått seg ekstrajobb som BPA. Dette gjør at våre medlemmer har mulighet til å ha nok assistenter i arbeid, selv om situasjonen er mer utfordrende enn før. 

Noe annet som er positivt er at BPA-yrket anses som en samfunnskritisk jobb. Det gjør at de som er avhengig av BPA faktisk er sikret og vet at de ansatte kommer på jobb. For de av medlemmene våre som er i risikogruppa er det også en stor trygghet at assistenter blir prioritert når det gjelder å bli testet for korona. Da vet de at om noen har symptomer kan de enkelt bli testet.

«Jeg synes det er fint å vite at BPA blir sett på som helsevesen nå, og at de derfor anses som like viktige som annet helsepersonell. Det er trygt å vite at jeg får hjelpen jeg trenger fra mennesker som jobber hos meg til vanlig. Det hadde blitt veldig skummelt om jeg for eksempel måtte hatt hjemmetjeneste nå. De er innom mange andre og risikoen for smitte ville ha økt. Nå vet jeg at de som kommer på jobb tar hensyn til meg og gjør de smittevernstiltakene jeg har satt igang, for de kjenner meg og vet hvor farlig viruset kan være for meg.»

En ting er i hvert fall sikkert: Våre medlemmer er kreative og løsningsorienterte når nye utfordringer dukker opp!

Tekst: Malin F. Pedersen 

Foto: Unsplash.com