FFMs Diagnoseprosjekt

Diagnoseprosjektet har resultert i konkrete anbefalinger og råd til hvordan FFM kan arbeide med persontilpasset medisin og behandlingsmetoder i fremtiden. På grunn av foreningens utfordringer med korona-situasjonen valgte Landsmøtet 2020 å utsette realitetsbehandlingen av prosjektet til neste år.

Tidligere har arbeidet i foreningen hatt fokus på informasjon om å leve med diagnosen, men med utvikling av nye medisiner og behandlingsmetoder for noen nevromuskulære diagnoser, har dette gitt FFM nye utfordringer i arbeidet.

FFMs Diagnoseprosjekt

Prosjektet har resultert i konkrete anbefalinger og råd til hvordan FFM kan arbeide med persontilpasset medisin og behandlingsmetoder i fremtiden. Forslagene er i tråd med måloppnåelsen i prosjektet, selv om målene stadig flytter seg ved at fokus settes på bestemte områder.
Prosjektet ble gjennomført med midler fra Helsedirektoratet i 2019-2020 av prosjektleder Karin Rønningen.

Realitetsbehandlingen av rapporten fra prosjektet er utsatt til Landsmøte 2021.
FFMs Sentralstyre fikk fullmakt av Landsmøtet til å vurdere hvilke tiltak og forslag som kan gjennomføres innen rammene for Handlingsplan 2020-2021.

Rapporten vil danne grunnlag for FFMs arbeid med muskelsykes tilgang til nye medisiner og behandlingsmetoder.  Diagnoseprosjektet – prosjektrapport

Kritisk informasjon om nevromuskulære sykdommer

NMK-samarbeidet har utarbeidet kritisk informasjon for flere arvelige nevromuskulære sykdommer. Opplysningene kan du legge inn som nødinformasjon på mobilen, ha i lommeboka eller veska. Du kan sammen med legen din legge kritisk informasjon inn i kjernejournalen.

Hvorfor registrere kritisk informasjon?

Dersom du skulle komme opp i en akutt situasjon der du ikke er i stand til å gjøre rede for deg, kan registrerte opplysninger gi helsepersonell rask tilgang til viktig informasjon om deg.

Kritisk informasjon til kjernejournalen:

Kjernejournal er ikke en erstatning for journalen du har hos fastlege eller sykehus, men den er et viktig supplement for å sikre at helsepersonell får essensiell informasjon om deg.  Du kan lese mer om kjernejournal og hvordan helseopplysninger kan registreres på Helsenorge sine nettsider.

Din fastlege eller behandlende lege må registrere opplysningene om din sykdom i samråd med deg som pasient.  Du kan skrive ut det relevante kjernejournalskrivet (se pdf nedenfor) for din diagnose å ta med til legen.

Hele artikkelen og kristisk informasjon for flere arvelige nevromuskulære diagnoser : Nevromuskulært kompetansesenter

Oppdateringer etter Landsmøtet 2020

Nye medlemmer i FFMs sentralstyre er nestleder Ivar Aleksander Hagen, økonomiansvarlig Ole Hagen og Studieleder Ada K. Ringstad. SST har også to nye varamedlemmer, Gabriel Wilhelmsen Hoff og Elin Camilla Nilsen.  Nytt medlem i redaksjonskomiteen er Louise Klemm.

Les litt om nye SST medlemmer i presentasjonen fra Landsmøtet: FFM-LM2020 Presentasjon nye kandidater (1) 
Presentasjonen har også litt info om Louise Klemm som er nytt medlem i Redaksjonskomiteen.


Oppdaterte dokumenter etter Landsmøtet


Sentralstyrets årsrapport_2019

Handlingsplan 2020-2021

Prisipprogram 2020-2025

Vedtekter-for-FFM-gjeldende-fra-21.06.2020

Protokoll_landsmøte_2020

 

 

 

 

 

Muskelnytt nr 2 2020

S-5 12. MARS – DA HVERDAG EN BLE SNUDD PÅ HODET
Vi har spurt tre familier hvordan de har taklet Korona-tiden.

S-8 KAN KAFFEKOPPEN OGSÅ NYTES DIGITALT?
Hvorfor inviterer Ada Karete i Østfold til digital kaffekopp?

S-9 HVORDAN HAR FFM SENTRAL TAKLET KORO NÅ?
De ansatte sentralt i FFM er veteraner i hjemmekontorgamet.

S-12 NY SENTERLEDER PÅ PLASS FOR NMK I TROMSØ
Irene Lund slutter etter 25 år. Andreas Rosenberger tar over.

S-13 DET ER TO HOVEDGRUNNER TIL AT FFM ER VIKTIG!
Henriette Smith er tydelig når hun forklarer vitsen med FFM.

S-14 FORSKNING VISER AT FOREKOMSTEN AV ALS ØKER
150 mennesker i Norge får årlig ALS. Ola Nakken har detaljer.

S-20 GIR SEG ETTER 15 ÅR I STYRET  FOR ALLUMS LEGAT
Tore Hagen gir seg etter 15 år. Nå kan nye krefter få ta over.

S-24 LES OM NY FORSKNING OM MEKANISK PUSTEHJELP
Det enkle er ikke alltid det beste når du har kronisk pustesvikt.

Muskelnytt 02.20_WEB_1 (1)

Muskelnytt 02.20_WEB_2 (2)

Mestring med Funkis: Nettkurs starter 14. september

Mestring med Funkis er, som tittelen sier, et mestringskurs. Det er diagnoseuavhengig og helt brukerstyrt, og går ut på at mennesker med ulike helseutfordringer og livssituasjoner hjelper hverandre med å sette ord på vanskeligheter og hindringer.

Diagnoseuavhengig og brukerstyrt

Mestring med Funkis er, som tittelen sier, et mestringskurs. Det er diagnoseuavhengig og helt brukerstyrt, og går ut på at mennesker med ulike helseutfordringer og livssituasjoner hjelper hverandre med å sette ord på vanskeligheter og hindringer.

Mestringsplan hver uke

Neste skritt er å bestemme seg for passende delmål (mestringsplaner) og deretter gjennomføre disse med de forutsetninger hver og en har.

Kurset har fokus på mestring, som følge av små eller store endringer den enkelte deltaker ønsker å gjøre. Målet er økt livskvalitet og en bedre hverdag.

Flere fordeler med nettkurs

Å møtes på nett har flere fordeler: For mennesker som har nedsatte funksjonsevner, eller som av ulike årsaker ikke kan eller ønsker å treffe andre i et fysisk rom, og for deltakere som bor langt unna kurslokalet.

Kurset spenner over flere aktuelle tema, har et rikholdig bibliotek og to kyndige veiledere, som selv har organisasjonstilhørighet.

Blir du med?

Mestring med Funkis – på nett starter mandag 14. september og går over 6 uker.

Pris: Kr. 500,-

Meld deg på til Funkis v/ Elin Sollid: e-post elin@funkis.no eller tlf. 47 45 94 71.

Frist for påmelding er 10. september.

 

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om kurset!

Du kan også lese mer om Mestring med Funkis på våre nettsider: http://www.funkis.no/node/732

 

 

Opphold for voksne med muskelsykdom – Beitostølen helsesportsenter (BHSS)

BHSS arrangerer , i samarbeid med Foreningen for Muskelsyke (FFM), opphold for voksne med muskelsykdom våren 2021.

Målgruppe:  Voksne over 30 år med muskelsykdom. Tilbudet passer for brukere som fysisk og sosialt kan gjøre seg nytte av et tilbud tilrettelagt i gruppe.

Periode for opphold: 28.04.21 – 25.05.21

Søknadsfrist: Plassene tildeles fortløpende frem til 1. desember 2020.

Mål og virkemiddel

Vårt hovedvirkemiddel er tilpasset fysisk aktivitet med medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og oppfølging. Sentralt står brukerens medvirkning og ansvar for egen rehabiliteringsprosess. Det overordnede målet med det intensive rehabiliteringstilbudet er å skape grunnlag for økt aktivitet og deltakelse i eget lokalmiljø, samt å opprettholde/bedre brukerens funksjonsnivå.

Organisering og innhold

Det intensive, målrettede tilbudet består av 3-4 aktivitetsøkter daglig. I tillegg til det obligatoriske tilbudet på dagtid, legges det til rette for valgfrie aktiviteter og sosialt program på ettermiddag- og kveldstid. Aktivitetene foregår innendørs og utendørs. Tilbudet organiseres hovedsakelig i gruppe med fokus på aktivitetsutprøving og ferdighetslæring. Dette suppleres med individuelle tilbud og spesifikk trening. Aktivitetene tilpasses den enkeltes forutsetninger og bygger på det brukeren er motivert for.

I tillegg til tilpasset fysisk aktivitet, tilbyr vi veiledning i gruppe/individuelt med fokus på kosthold, aktivitetslære/treningslære og oppfølging.

Dersom brukeren ikke kan ivareta dagligdagse aktiviteter som påkledning, personlig hygiene o.l. selv, kan vedkommende tas inn sammen med assistent/ledsager.

Henvisning/søknad

Beitostølen Helsesportsenter har avtale med Helse Sør-Øst, Helse Midt og Helse Vest. Brukere som hører til disse helseforetakene kan søke om re-/hahabiliteringsopphold hos oss. BHSS tar unntaksvis inn pasienter fra Helse Nord gjennom gjestepasientordning via Helse Sør-Øst. Brukere mottas etter søknad fra fastlege, lege i spesialisthelsetjenesten eller andre med henvisningsrett. For mer informasjon om søknad/hensvisning, se www.bhss.no/henvisningsoeknad

 

Mer informasjon 

Beitostølen Helsesportsenter,

Legekontoret,

Tlf: 61 34 08 00

E- post: legekontor@bhss.no

Kilde: https://www.bhss.no/voksne/emnekurs/opphold-for-voksne-med-muskelsykdom/

Har du planlagt ferien ennå?

Stiftelsen Gurvika tilbyr gratis ferieopphold for medlemmer i FFMU / FFM og deres assistenter. Det dere må dekke selv er reiseutgifter.

Gurvika er et feriested som er spesielt tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne. Det ligger pent til i landets vakreste skjærgård, og det er også i det området i landet som er kjent for å ha best sommervær.

Gurvika ligger i Nevlunghavn som er i Larvik kommune. Larvik ligger i Vestfold.

Hyttene og stedet er godt tilrettelagt med blant annet basseng med rampe, og båt som er tilrettelagt for rullestoler.

Se videoer fra Gurvika og tilgjengelighet i hyttene: https://www.youtube.com/channel/UCX8DQUFtdropWOThVM0rngg

I disse spesielle tider da det meste blir avlyst, tilbyr stiftelsen nå gratis ferieopphold for FFMU/ FFM medlemmer. Tilbudet inkluderer i utgangspunktet full pensjon, men spør ved bestilling. Det kan være redusert på grunn av situasjonen.

I utgangspunktet er det fritt frem, men det kan være at det blir grenser for tilbudet – avhengig av hvor mange som benytter seg av det. Det kan være lurt å bestille raskt.

 

Les mer om Gurvika: https://www.gurvika.no/

 

Spørsmål og bestilling av ferie
Ta kontakt med Thorfinn Haugen, Daglig leder
Mobil: 41587805
Epost: post@gurvika.no

Ved bestilling bes det om at det refereres til dette tilbudet.

 

Hjertelig takk til dere i stiftelsen for dette fantastiske tilbudet!