Vi holder hjula i gang -så godt vi kan…

Det er krevende tider for oss alle.

Årsmøtet vårt som skulle vært den 19. mars ble avlyst p.g.a av korona-pandemien. Styremedlemmene blir sittende i sine gamle verv fram til et årsmøte kan avholdes. Vi håper å få det til med gode smitteverntiltak i løpet av høsten.

Landsmøtet i FFM avvikles digitalt den 20. juni. Karin Kristiansen og Gro Wold Kristiansen vil delta som delegater fra Buskerud.

Styret i Buskerud startet i mai opp med styremøter på nett. Vi forsøker på et vis å holde hjula i gang – søknader og rapporteringer blir ivaretatt – og nødvendige vedtak blir fattet.

På facebook-siden vår legger vi jevnlig ut små og store nyheter.

Vi har sendt ut to medlems-brev til samtlige medlemmer i Buskerud, ett før påske og ett nå i mai.

Som vi har informert om tidligere så er alle fysiske arrangement i FFM Buskerud avlyst til over sommeren. Når høsten kommer så håper vi at smittesituasjonen fortsatt vil være under god kontroll i Norge, og at vi med gode smitteverntiltak kan arrangere bl.a. vår årlige høstkonsert.

Vi savner medlemmene våre, og vi gleder oss til å se dere alle igjen etter hvert.

Ta gjerne kontakt med oss på e-post: buskerud@ffm.no. Vi ringer deg også gjerne hvis du har behov for noen å snakke med. All e-post og telefonhenvendelser blir besvart som vanlig.

Vi ønsker dere alle en god vår og sommer – og håper på mange solrike dager på balkonger, i hager, på hytta eller på turer!

Hold avstand og hold ut!