Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer

Har du behov for prosjektstøtte? Søkere kan være fagpersoner, master- og doktorgradstudenter eller andre som arbeider med, eller har interesse for foreningens nevromuskulære diagnoser. Søknadsfrist: 15. september.

Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer ble opprettet av Foreningen for Muskelsyke i 1981, med formål å stimulere og støtte forskning om muskelsykdommer i Norge.

Til søkere om PROSJEKTSTØTTE fra Forskningsfondet

  • Det kan søkes støtte til små og kortvarige prosjekt, eller til prosjekt med varighet inntil tre år.
  • Søkere kan være fagpersoner, master- og doktorgradstudenter eller andre som arbeider med, eller har interesse for foreningens nevromuskulære diagnoser.

 

Mer informasjon om forskningsfondet

Del