Koronavirus informasjon – LTMV brukere

Informasjon til deg som bruker BiPAP eller hjemmerespirator (langtidsmekanisk ventilasjon)

Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling og det nasjonale nettverket jobber for at dere som brukere skal ivaretas på best mulig måte. Her følger noen generelle råd i forbindelse med Korona pandemien.

  • Følg dine behandlingsrutiner og de generelle råd om smitteforebygging
  • Maske ventilasjon gir ikke øket risiko for at du som bruker kan bli smittet
  • For de aller fleste som blir smittet, gir viruset et mildt forløp.
  • I noen situasjoner kan spesielle forholdsregler bli nødvendig for å beskytte de som hjelper deg.

De fleste pasienter som bruker pustehjelp med BiPAP eller hjemmerespirator har sykdommer som ikke påvirker immunforsvaret og mange har «friske lunger». Det er foreligger ingen informasjon som tilsier at du er mer utsatt for å få den alvorlige typen viruslungebetennelse enn andre. Siden pustefunksjon og/eller hostefunksjon er redusert er det likevel en større risiko for komplikasjoner i forløpet av en viral infeksjonssykdom, f. eks. i form av en bakteriell lungebetennelse. Andre risikomomenter gjelder tilsvarende som for befolkningen for øvrig.

Les mer informasjon: Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling

Facebook
Twitter
LinkedIn