Nytt fra Nevromuskulært kompetansesenter (NMK)

NMK vil i en periode begrense konsultasjonene i poliklinikken, og tar kontakt med de det gjelder med tanke på å utsette timer og eventuelt tilby telefonkonsultasjoner.

Mange med muskelsykdom er urolige pga coronavirusutbrudd.

Situasjonen med coronasmitte er for tiden uoversiktlig. Vi har derfor igangsatt tiltak for å redusere risiko for smitte.

Personer med muskelsykdom kan være ekstra utsatt pga redusert helsetilstand. Myndighetene anbefaler begrenset reising for å hindre spredning og smitte. Vi anbefaler at du følger myndighetenes råd.

Aktuell informasjon finner du på: Folkehelseinstituttet og Helsenorge

NMK vil i en periode (foreløpig frem til påske) begrense konsultasjonene i poliklinikken. Vi vil kontakte de det gjelder med tanke på å utsette timer og eventuelt tilby telefonkonsultasjoner.

 

Kilde: NMK