FFM kontoret betjenes fra hjemmekontorer i en periode fremover som et tiltak for å begrense risiko for smitte av Koronavirus.

Ansatte vil være tilgjengelige på telefon og epost som vanlig. Vi vil også sjekke den fysiske postkassen på kontoret jevnlig.

Kristin, Tollef og Line jobber som vanlig, og er tilgjengelige på telefon og epost.
Informasjon om når vi er på jobb, og arbeidstider finner du her:

https://ffm.no/ffm/organisasjonen/kontoret/

Har du bestilt brosyrer fra FFM?
Da kan det ta litt lengre tid en vanlig før du mottar brosjyrene.

Har du meldt deg på noen av  FFM sentralt sine arrangementer?

Ikke bestill reisebilletter til FFMs (sentralt) arrangementer før du har fått bekreftet at arrangementet gjennomføres og at du har fått plass. Dette gjelder også Aktive uker!