Endring årsmøte pga Corona virus

Endring årsmøte pga Corona virus

FFMØ Avlyser årsmøte arrangementet på Quality hotell.

Vi håper å kunne arrangere kurser på et senere tidspunkt.Har forståelse om ikke alle kan møte.

FFMØ forsøker å gjennomføre bare årsmøtet på samme dato som tidligere lørdag den 21.mars kl.13.00 (Nytt tidspunkt)
Vi har flyttet årsmøte til
Elisabeth Johannessen
Agatveien 42, 1639 Gamle Fredrikstad.
Tlf 41670016

Vi ønsker tilbakemelding om hvem som kommer grunnet bevertning innen 13.mars.

Hvorfor vi avlyser årsmøte arrangementet: Det blir endringer i årsmøte vårt grunnet oppfordring fra Sentralt angående Corona Smitte. Sentralt sin oppfordring er som følgende: Våre medlemmer er i risikogruppen og det må vi ta hensyn til. Coronaviruset gir luftveisplager og kan føre til lungebetennelse og pustebesvær. Svært mange av våre medlemmer har betydelig redusert lungekapasitet fra før, eller sliter med redusert immunforsvar. FFM anmoder fylkeslagene og medlemmene generelt om å utvise forsiktighet i dagene og ukene som kommer. Fylkeslag bør vurdere å avlyse alle arrangement som ikke er helt nødvendige, og mener dere at et møte er nødvendig, så hold antall mennesker som eventuelt samles til et minimum. Sosiale sammenkomster som kan unngås, bør unngås.

Vi forsøker å forhindre smitte så det å delta på våre arrangementer er på egen risiko.

Mvh

Styret i FFM – Østfold