Skal du delta på FFMs Landsmøtehelg?

Da oppfordrer vi til å vente med å bestille reise. Hvis Koronaviruset fortsetter å spre seg vil det også få konsekvenser for FFMs Landsmøtehelg.

Helgen kan bli innskrenket til ren Landsmøtedeltakelse, dvs. kun delegater og representanter for utvalgene.

Vi ber derfor alle som melder seg på om å vente med bestilling av reise inntil de får en bekreftelse fra FFM om at helgen gjennomføres, og at de har fått plass.

FFM følger med på utviklingen og offentlige anbefalinger/påbud, og kommer tilbake med mer informasjon.

Info om Koronaviruset på Folkehelseinstituttet