FFMs anbefalinger i forbindelse med sentrale arrangement og arrangement i regi av våre fylkeslag som følge av det nye koronaviruset.

FFM anmoder fylkeslagene og medlemmene generelt om å utvise forsiktighet i dagene og ukene som kommer. Fylkeslag bør vurdere å avlyse alle arrangement som ikke er helt nødvendige, og mener dere at et møte er nødvendig, så hold antall mennesker som eventuelt samles til et minimum. Sosiale sammenkomster som kan unngås, bør unngås.

SUMMIT, nordisk konferanse for sjeldne sykdommer i København, har nettopp blitt avlyst. Flere av FFOs medlemsorganisasjoner forteller at de har avlyst kurs, konferanser og årsmøter de nærmeste månedene av hensyn til medlemmenes helse og sikkerhet. Stadig flere fagkonferanser for helsepersonell, spesialister og profesjonsgrupper er avlyst de siste dagene av hensyn til faren for at hele yrkesprofesjoner kan bli rammet. I tillegg avlyses stadig flere større offentlige arrangement.

Folkehelseinstituttet (FHI) nå anbefaler grundig risikovurdering når man skal planlegge større arrangement.

Vi har mottatt en rekke henvendelser  fra medlemmer og lokallag som lurer på hvordan de skal forholde seg til planlagte arrangement i lyset av koronautbruddet som nå sprer seg i Norge,  og nedenfor er en kort redegjørelse for våre foreløpige anbefalinger. SST vil følge nøye med utviklingen og råd fra myndighetene og komme med nye oppdateringer etter hvert.

Våre medlemmer er i risikogruppen og det må vi ta hensyn til. Koronaviruset gir luftveisplager og kan føre til lungebetennelse og pustebesvær. Svært mange av våre medlemmer har betydelig redusert lungekapasitet fra før, eller sliter med redusert immunforsvar. FFM anmoder fylkeslagene og medlemmene generelt om å utvise forsiktighet i dagene og ukene som kommer. Fylkeslag bør vurdere å avlyse alle arrangement som ikke er helt nødvendige, og mener dere at et møte er nødvendig, så hold antall mennesker som eventuelt samles til et minimum. Sosiale sammenkomster som kan unngås, bør unngås.

Hvis viruset fortsetter å spre seg vil det også få konsekvenser for alle arrangement som kan utsette muskelsyke for unødig risiko. Hotell og flyplasser er de verste stedene man kan oppholde seg med tanke på smittefare. Når det gjelder våre egne sentrale arrangement som landsmøtet, Aktiv uke mm, følger vi med utviklingen og vil komme tilbake med nærmere informasjon om hva sentralstyret har besluttet når vi har hatt tid til å snakke sammen og ta en grundig vurdering av situasjonen. Mange av våre arrangement er for øvrig med støtte fra offentlige etater og vi må derfor gå i dialog med dem først om hvilke muligheter vi har for å velge alternative løsninger.

 

Til orientering: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

 

Vennlig hilsen

Patricia Ann Melsom

Leder Foreningen for muskelsyke

patricia.melsom@ffm.no

tlf. 91603681