Funksjonshemmede blir utsatt for overgrep og vold dobbelt så ofte som andre.

Funksjonshemmede blir utsatt for overgrep og vold dobbelt så ofte som andre. Det snakkes ikke mye om, det forskes ikke mye på og det gjøres ikke nok for å stoppe det. Funksjonshemmede kvinner er ekstra utsatt. Overgrep og vold mot funksjonshemmede er et vanskelig og sårt tema. Kunnskapsnivået er lavt og risikoen for å tråkke feil er stor. Når vi likevel tar sjansen på å snakke høyt om det, er det fordi det skjer. Vi kan ikke velge å se bort og tie. I anledning kvinnedagen 8. mars vil Unge funksjonshemmede og FFO snakke høyt om dette. Det håper vi flere blir med på! Del gjerne postene våre og hjelp oss å spre kampanjebudskapet! Sjekk også kampanjens nettsider: https://ffo.no/Tema/i-det-skjulte/

Personene i filmen og i kampanjematerialet er skuespillere, men historiene er basert på sanne historier. Skuespillerne spiller ikke personer med funksjonshemminger, men gjenforteller historiene deres.

#idetskjulte

Kopiert fra: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)