Frambu trenger hjelp/innspill med kurs om Duchennes muskeldystrofi

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser
skal arrangere eget kurs for menn over 18 år med Duchennes muskeldystrofi.
Frambu lurer da på om noen av dere kan hjelpe til med: forslag til programmet, innspill, ideer, forslag til bidragsytere, temasamtaler eller lignende.
Hvis dere har noen ideer så kan dere enten sende det til ffmu@ffm.no så sender vi det videre eller dere kan sende direkte til Gro Trae på e-post gtr@frambu.no
eller ringe 63 00 13 44

AVLYST – Voksne med Duchennes muskeldystrofi