Landsmøtehelg 19.- 21. juni 2020

Velkommen til FFMs Landsmøtehelg på Scandic Oslo Airport. Tema for kurs er organisasjonsutvikling. Påmeldingsfrist for Landsmøte og kurs er 19.april.

Delegatfordelingen er som følger:

Fylkesforeningene og FFMU velger delegater til landsmøtet blant sine tillitsvalgte etter følgende fordelingsnøkkel:

  • 2 delegater for de første 200 medlemmer
  • 1 delegat pr. påbegynt 200 medlemmer

Fylkesforeningene og FFMU må ha levert revidert årsregnskap og årsberetning innen utgangen av april, for å ha stemmerett. Fylker som ikke rekker å avholde årsmøte innen fristen kan kontakte Tollef Ladehaug for å reservere plasser innen fristen.

Likepersonsutvalget, Redaksjonskomitéen og Kontrollkomitéen kan møte med 1 observatør hver. Disse observatørene har tale og forslagsrett. Sentralstyret møter som observatører med tale og forslagsrett. Alle andre observatører møter uten tale og forslagsrett.

Deltakeravgift for delegat til landsmøte inkl. reise og opphold:

Delegat til landsmøte. Valgt og betalt av fylkeslag/FFMU.                                                                                                                kr: 2000,-

Det er ingen deltakeravgift for assistenter.

Deltakeravgiften for delegatene er i hovedsak fordeling av utgifter slik at alle fylkeslag og FFM bidrar til gjennomføringen av Landsmøtet.

Observatører som kun ønsker å delta på Landsmøtet lørdag kl 14.30-18.00 må betale oppholdet og reise selv fordi FFM får spesielle tilskudd til kurs, men ikke til landsmøter.

Kurs

Tema for kurs er organisasjonsutvikling, mer informasjon finner du  i programmet nederst på siden.

Deltakeravgift for deltaker på kurs inkl reise og opphold:

Egenandel for deltakelse på kurs og observatør på Landsmøtet                                                                                                                kr: 1000,-

Det er ingen deltakeravgift for assistenter.
Begrenset antall plasser.

 

Hjelpemidler

De fleste spesielle hjelpemidler kan bare bestilles av brukeren selv, da hjelpemiddelsentralen krever et vedtak som bevis på at man har dette hjemme. Hvis det er behov for en spesiell toalett- eller dusjstol, så anbefaler vi at du tar med deg dette hjemmefra.

Last ned:

Innkalling-til-landsmøte-i-FFM-2020 ,

Program_Landsmøte_2020

Saksliste_landsmøte_2020

 

Til Påmeldingsskjema: https://forms.gle/MqQT1K4FQQP4SLzdA