FFM har nytt kontonummer på faktura for innbetaling av medlemskontingent

Grunnet nytt elektronisk faktureringsystem har FFM måttet opprette egen bankkonto for innbetaling av medlemskontingent

FFMs kontonummer for innbetaling av medlemskontingent er 1503.69.96185.

 

Del