Rehabiliteringstilbud til personer med nevromuskulære sykdommer

Rehabiliteringssenteret Nord- Norges Kurbad tilbyr 3-ukers opphold for personer med ulike nevromuskulære diagnoser.

Eksempler på diagnoser er: Dystrofia Myotonika, Charcot Marie Tooth, Limb Girdle, polynevropati med flere.

Opphold:

Dag- og døgnopphold. Gruppeopphold eller individuelt tilbud. Varighet tre uker.

Målgruppe og diagnose:

Voksne med nevromuskulær sykdom/muskelsykdommer.

Under oppholdet

Rehabilitering av personer med nevromuskulære sykdommer ledes av et tverrfaglig team bestående av lege med spesialisering i fysikalsk medisin og rehabilitering, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, treningsinstruktør og sosionom. Logoped, psykolog, nevropsykolog, veileder/samtaleterapeut og ernæringsfysiolog bidrar ved behov. Vi samarbeider også med Nevromuskulært kompetansesenter (NMK).

Målet med oppholdet er å bedre eller vedlikeholde funksjonsnivå, samt gi mer energi og overskudd i hverdagen. Vi kartlegger hver enkelt person sine mål og behov, og rehabiliteringen planlegges og gjennomføres basert på dette. Vårt tverrfaglige team er bredt sammensatt og bidrar til en helhetlig rehabilitering med pasienten i fokus. Alle faggrupper bistår med informasjon, råd og veiledning knyttet mestring av hverdagen.

Hvordan søke?

Informasjon om hvordan man søker plass, og annet om henvisningsrutinene finner du på nettsiden: