Vil du hjelpe oss? – svar på FFMs medlemsundersøkelse !

Det blir i disse dager sendt ut en medlemsundersøkelse til alle FFM medlemmer.
Er FFM flinke nok til å nå ut til almenheten og i media med vårt budskap? Hvor fornøyd er du med nettsiden og Muskelnytt? Hva du som medlem mener, er viktig for hvilke løsninger vi velger.

Foreningen for muskelsyke må bli mer synlig for å få gjennomslag for våre krav. Sentralt og lokalt gjør vi mye bra for, men er vi flinke nok til å nå ut til allmenheten og i media med vårt budskap? FFM har hatt en betydelig inntektssvikt de siste årene grunnet en reduksjon i driftstilskudd, bortfall av tippemidler, mm. Utfordringen er at vi må satse mer på utadrettet informasjon samtidig som vi må redusere våre utgifter.

Landsmøtet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede økt satsing på informasjon via nettet og vurdere om FFM er tjent med å redusere antall papirutgivelser av Muskelnytt fra 4 til 3 årlig. Hva du som medlem mener, er viktig for hvilke løsninger vi velger.

Ved å svare på den elektroniske undersøkelsen du får på epost, kan du hjelpe FFM å bli mer synlig og jobbe mer effektivt med de sakene som er viktige for deg.

Vi mottar svar til og med 13. desember 2019.

De som ikke har epost registrert hos oss, vil motta undersøkelsen pr post i januar.

10 heldige deltakere vil bli trukket ut og motta et Flax-lodd I posten!

 

Vennlig hilsen

Patricia Ann Melsom

Leder, Foreningen for muskelsyke