Invitasjon til arrangement om inkluderende folkehøgskole????

Invitasjon til arrangement om inkluderende folkehøgskole????
Unge funksjonshemmede inviterer til frokostlansering av rapporten «Et år for alle»
torsdag 5. desember kl. 08:30 – 10:00 i Mariboes gate 13.
Rapporten undersøker hvordan unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom opplever tilrettelegging og tilgjengelighet på folkehøgskolen, og hvilket utbytte de får av skoleåret.
Unge funksjonshemmede vil forsøke å streame arrangementet.
Henvendelser om tilretteleginng kan sendes til isabel@ungefunksjonshemmede.no

Facebook
Twitter
LinkedIn