Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er et virkemiddel for økt deltakelse og likestilling i samfunnet ved at personer med funksjonsnedsettelse som har behov for det, får å ha med seg ledsager uten ekstra kostnader.

Ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til personer som på grunn av funksjonsnedsettelser trenger ledsager for å delta i samfunnet.

Ledsagerbevis er ikke lovpålagt, men en frivillig ordning kommunene kan innføre. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritids arrangement og offentlige transportmidler der ordningen aksepteres. Søknad sendes til hjemkommunen.

Den som har fått tildelt ledsagerbevis bestemmer selv hvem som til enhver tid tas med som ledsager. Ledsager kan for eksempel være en venn, familiemedlem eller støttekontakt. Ledsager får ikke godtgjørelse hvis det ikke inngår i en annen avtale som for eksempel støttekontakt.

Veiledende nasjonale retningslinjer for ordningen ble sist faglig oppdatert 30.januar 2023.

 

Les mer informasjon om ledsagerbevis: Helsenorge.no