Invitasjon til temakveld om ernæring 17. oktober 2019.

STED: Nedre Eiker menighetssenter, Stensethalleen 1, Krokstadelva

TID: Torsdag 17. oktober kl 18.00

Vi får besøk av faglærer i ernæring fra Margit Vea AS.

Stikkord for kvelden:

Nevromuskulære sykdommer kan medføre ulike ernæringsproblemer.

Noen spiser mindre fordi det er vanskelig å få i seg mat – eller fordi de har lite krefter til å lage mat. Noen har svelgproblemer.

En krevende hverdag med mange utfordringer kan føre til at man tyr til lettvinte løsninger som kan gi feilernæring.

Bevegelsesvansker fører til mangel på mosjon.

Fordøyelsesproblemer.

Kostholdets betydning for helsa vår, både fysisk og psykisk.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen! Vi serverer snitter etter foredraget, vi kan dele erfaringer rundt småbord – og det blir en liten utlodning.

Påmelding til Synnøve mobil 48 03 89 51 eller til vår mailadresse: buskerud@ffm.no innen torsdag 10. oktober.

Facebook
Twitter
LinkedIn