FRAMBU OG HYSJ BOKA

FRAMBU OG HYSJ BOKA

Trenger du en kort oppsummering om FFMU igjen  får du det her : FFMU, er ei   forening for deg mellom 15 og 35 år. De fleste av våre medlemmer har en muskelsykdom, men det er ikke et krav at du har det for å bli medlem. Alle som er interessert er velkommen hos oss. FFMU driver med kursvirksomhet, informasjon og likemannsarbeid. Det er viktig at unge muskelsyke kommer    sammen og deler erfaringer.

HYSJ BOKA: 

FFM har laget en helt ny bok hvor temaet er å snakke sammen når noen lever med en nevromuskulær diagnose.Boken skal åpne for samtaler, og hjelpe å sette ord på følelser.Ved 13 små historier om Nora og Ben tar boken utgangspunkt i barnas daglige liv. Boken har god plass til tegninger og notater, slik at den kan hjelpe barn å fortelle hva som er viktig.  Boken kan brukes av familier, barnehager, skoler, rehabiliteringstjenesten, kompetansetjenesten og andre steder hvor barn ferdes.                Boken er laget av personer som lever med muskelsykdommen.  I tillegg har fagpersoner, barn og unge gitt gode innspill.      Boken er et resultat av Hysj-Prosjektet, med økonomisk støtte fra Helsedirektoratet.                                                                 

Boka koster 100 kr + porto og kan bestilles via FFM kontoret. Telefon: 411 907 02  E-post: ffm@ffm.no  Mest sannsynlig blir det mulig å bestille via FFM sine nettsider snart.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Innsiden av Hysj boka)

Tekst: Ada.