Referat fra fagkveld 2. april 2019.

Bildet: Fysioterapeut Gry Dalby.

30 personer møtte opp for å høre fysioterapeut Gry Dalby fra Enhet for medfødte arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN) ved Oslo universitetssykehus. Gry snakket om trening for voksne muskelsyke.

Det beste utgangspunktet vi kan ha for trening er å møte en fysioterapeut som har lyst til å bli kjent med nettopp deg og din kropp. Diagnosen din kan terapeuten lese seg opp på. Å bli kjent med DEG, ditt funksjonsnivå, dine muligheter og dine begrensninger skjer i møtet mellom deg og fysioterapeuten og det er her grunnlaget for et godt samarbeid dannes.

Målet med trening er å opprettholde nåværende funksjonsnivå lengst mulig.

Vi fikk bl.a. høre om betydningen av kroppsbevissthet, om kjernemuskulatur – og om at multiøvelser ofte er mest effektivt. Å legge inn øvelser mens vi utfører dagliglivets vanlige aktiviteter er verdifullt. Litt trening er bedre enn ingen trening og det er aldri for seint å begynne.

Det ble en spennende kveld med en engasjert og svært inspirerende foredragsholder. Stor takk til Gry!

Kvelden ble avsluttet med god mat og erfaringsutveksling rundt bordene.

Bildet under: glimt fra salen.