Funksjonsassistanse i arbeidslivet

Ordningen skal bidra til at du kan starte i (eller beholde) jobb, eller som lærling hvis du har fysiske funksjonsnedsettelser eller en syns hemming. Ordningen dekker utgifter til nødvendig, praktisk hjelp i arbeidssituasjonen.

Funksjonsassistenten gir praktisk assistanse på arbeidsplassen og ved arbeidsreiser, f.eks:

Arbeidsrelaterte oppgaver
som å bære utstyr, løfte og hente ting, tilrettelegge ved møter og lignende.

Personrelatert assistanse
som av- og påkledning, bistand ved måltider og personlig hygiene.

Praktisk bistand og ledsaging
ved arbeidsreiser og møter/avtaler utenfor arbeidsplassen

 

Hvordan kan jeg få funksjonsassistanse?

Det er NAV hjelpemiddelsentral som innvilger funksjonsassistanse, ta kontakt med hjelpemiddelsentralen i ditt fylke.

Les mer informasjon om ordningen:
https://www.nav.no/no/Bedrift/Hjelpemidler/Funksjonsassistanse#chapter-2

Presentasjon Funksjonsassistanseseminar 12.3.2019 (1)

 

Les også om Uloba`s seminar om funksjonsassistanse i Oslo, der flere fortalte om sine erfaringer med ordningen.

 

Del
FFM 40 år