Invitasjon til fagkveld tirsdag 2. april 2019.

STED: Nedre Eiker menighetssenter, Stensethalleen 1, Krokstadelva
TID: Tirsdag 2. april kl. 18.00.

Vi får besøk av Gry Cecilie Dalby som er fysioterapeut ved enhet for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer (EMAN) ved Oslo universitetssykehus.
Hun vil snakke om trening for voksne muskelsyke.

Etter foredraget serverer vi snitter og deler erfaringer. Det blir en liten utlodning som vanlig.

Vi håper du har lyst til å komme!

Påmelding til Synnøve tlf. 480 38951 eller til vår mailadresse: buskerud@ffm.no innen 24. mars.

Vi ønsker hjertelig velkommen!