Likepersonskurs , Helsehuset Sarpsborg , Funkis

Vil du bli Likeperson ?

Vi i FFM – Østfold ønsker å tilby likepersonskurs til dere som kunne tenke dere å bli det.
Vi håper å få med 5 personer.

Du vil få dekket avgiften på kr.300 av foreningen.

Mvh
Styret i FFM – Ø
Elisabeth Johannessen
Sekretær

Bindende påmeldingsfrist er 21. mars til Funkis Østfold, fsostfol@online.no eller post@funkisostfold.no

Kurs i likepersonarbeid avholdes over 9 timer

1. og 2. April 2019, begge dager fra 17.30 til 22.00 på Helsehuset i Sarpsborg. Lærer er Svein C. Gurvin.

Frammøte kl 17.00 for noe å bite i.

Programmet:

Program «Likepersonsarbeid 2019»
Ta tidspunktene som veiledende: det kan bli endringer underveis!

  1. april

17.30
Velkommen
Presentasjon
Målsetninger

18.00
Del 1: Likeperson

Definisjoner
Refleksjonsoppgave
Krav til likepersoner

Pause

19:15
Del 2: Likepersonsarbeid

Definisjoner
Refleksjonsoppgave
Betydningen av likepersonsarbeid
Likepersonsaktiviteter
Pause

20.30
Del 2: likepersonsarbeid fortsettelse

Refleksjonsoppgave
Magi i likepersonsarbeidet
Refleksjonsoppgave
Den gode samtalen
Den vanskelige samtalen
Taushetsplikt
Pause

21.45
Oppsummering

22.00
Slutt for kvelden

2.april  

17:30
Velkommen
Dagen i dag
Tilbakeblikk på gårsdagen

17:45
Del 3: Øvelser

  1. Øvelse: Ung Kreft-video 2
  2. .Øvelse: Lytt og gjenfortell Pause
  3. Øvelse Kommunikasjon og observasjon Oppsummering

19:30
Dag 4: Gruppeaktiviteter

Inkluderende møteleder
Samtaletemaer
Refleksjonsoppgave
Pause

20.30
Del 5: Organisering av likepersonsarbeidet

3 faser
Regelverk og rapportering
Hva passer min organisasjon?
Pause

21:30
Oppsummering
Evaluering

22:00 Slutt og vel hjem