FFM har utviklet kurset og heftet “Min kropp, mine grenser” om grensesetting når man er avhengig av veldig nær assistanse. Dette er et tema det er behov for å belyse også utenfor FFM, og Humana Assistanse har bestilt eget kurs basert på FFMs prosjekt. Humana inviterer til dagsseminar tirsdag 19.mars 2019, kl 11.30-16.30 på Scandic Hotel Oslo City.  Påmeldingsfrist: 15.mars.

 

Noen personer med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) trenger assistanse i hverdagen som ofte bryter med vanlige grenser for intimitet, nærhet og privatliv. Dette kan by på utfordringer både for den som har BPA og for den som er personlig assistent. Humana brukerstyrt personlig assistanse vil gjerne diskutere dette i et dagsseminar der vi fokuserer på:

Når du trenger mye assistanse, hvor går da grensa, eller hvordan setter man grensa, eller er det i det hele tatt mulig å sette grenser i forhold til egen kropp?
Hvordan sikrer man seg at den som lever med assistansebehovet, forblir den som definerer nærhetsgrensene?
Hvordan sikrer man at assistentens egne nærhetsgrenser blir ivaretatt?

Tidspunkt: Tirsdag 19. mars 2019, kl 11:30-16:30
Sted: Scandic Hotel Oslo City, Europarådets Plass 1,
0154 Oslo.

Praktisk informasjon:
Enkel servering. Åpen for alle interesserte. Gratis adgang. Bindende påmelding innen 15. mars.

Litt om foredagsholderen:
Tollef Ladehaug er utdannet statsviter og ansatt i Foreningen For Muskelsyke. Han har laget kurset og heftet “Min kropp – mine grenser”, med hjelp fra blant annet Frambu senter for sjeldne diagnoser og en rekke BPA-arbeidsledere og assistenter. Det hele var finansiert av Extrastiftelsen.

Vi ønsker alle som er interessert i temaet velkommen!

Meld deg på her