Innkalling årsmøte 7. mars 2019

Foreningen for Muskelsyke i Buskerud avholder sitt årsmøte i Nedre Eiker menighetssenter, Stensethalleen 1, 3055 Krokstadelva.

TORSDAG 7. MARS 2019

Kl. 18.00                    ÅRSMØTE

Saksliste:

 1. Åpning med godkjenning av innkallingen
 2. Valg av møteleder, en referent og
  to til å undertegne protokollen
 3. Styrets årsberetning
 4. Regnskap med revisors beretning
 5. Arbeidsprogram
 6. Innkomne forslag
  a) Fond
 7. Budsjett
 8. Valg

Etter årsmøtet blir det demonstrasjon av rullestolen Eloflex ved Hjelpemiddeleksperten. Det blir servert snitter og det blir en liten utlodning som vanlig.

Påmelding innen 1. mars til Gro tlf. 908 81793 evt. til fylkeslagets mailadresse: buskerud@ffm.no

Vi håper på godt fremmøte og ønsker vel møtt!

Facebook
Twitter
LinkedIn