Sjeldendagen 2019

Tema for årets sjeldendag 28. februar er «Gode tjenester – bedre liv»
Se den internasjonale sjeldenfilmen med norsk tekst:

 

Del