Kurs for barn og unge med en nevromuskulær sykdom

Frambu inviterer barn og unge i grunnskolealder til kurs  fra 20. til 24. mai 2019, sammen med pårørende og eventuelle tjenesteytere. Her får du lære mer om den enkelte diagnose med fokus på å styrke barnas selvoppfatning og styrke de foresattes møte med utfordringer som barna deres kan møte. Husk å søke innen 25. mars 2019.

Målgruppe
Barn og unge med en nevromuskulær sykdom i grunnskolealder og deres pårørende og tjenesteytere.

Mål for kurset
Å styrke deltakernes kunnskap om aktuelle diagnoser og gi informasjon om å leve med en nevromuskulær sykdom. Det blir også mulig å treffe andre i lignende situasjon og utveksle erfaringer.

Om kurs på Frambu
Hovedmålgruppa for brukerkursene er barn, ungdom og voksne med en sjelden diagnose og deres familier. Tjenesteytere rundt personen med diagnose har også anledning til å søke om deltakelse på hele eller deler av kurset.

Mer informasjon, søknadsskjema og program på:   frambu.no