Varsel om årsmøte 2019.

Årsmøtet 2019 blir avholdt

 torsdag 7. mars, kl. 18.00, på Nedre Eiker Menighetssenter, Stensethalleen 1, 3055 Krokstadelva.

 Saker til behandling må være styret i hende senest 7. februar.

 Etter at årsmøtet er avviklet vil Hjelpemiddeleksperten demonstrere rullestolen Eloflex.

Det blir servering av snitter.

Innkalling og saksliste blir sendt ut til alle medlemmer i februar.