Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke

Endringer i regelverk og satser fra 1.januar 2019

En av endringene er at ordningen med behandlingsreiser utvides med diagnosegruppen ALS (Amyotrofisk Lateral Sklerose).

 

Endringer på Helse- og omsorgsfeltet

Ordningen med behandlingsreiser utvides med diagnosegruppen amyotrofisk lateralsklerose (ALS).
Det er bevilget kr. 6,5 millioner i statsbudsjettet for 2019. Behandlingsreiser er et organisert diagnosespesifikt behandlingstilbud i land med varmt og solrikt klima.

Styrking av retten til dekning av reiseutgifter for barn som pårørende eller etterlatte.
Barn får rett til dekning av reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med informasjon og oppfølging etter helsepersonelloven § 10a og § 10b.

Det er bevilget kr. 25 mill. i statsbudsjettet for 2019.

Les alle endringene her:   Helse og omsorgsdepartementet

 

Endringer NAV

Grunn- og hjelpestønad
Satsene for grunn- og hjelpestønad blir endret 1. januar 2019. De nye satsene er gjeldende for løpende og nye tilfeller fra 1. januar 2019. Se oversikt over satsene.

Pleiepenger
Fra 1. januar 2019 fjernes begrensningen for antall dager med pleiepenger på 1300 dager og tidsbegrensningen på ti år. Les mer om endringene i regelverket for pleiepenger.

Sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, pleie-, omsorgs- og opplæringspenger
Fra 1. januar 2019 blir regelverket for beregning av sykepenger for arbeidstakere og frilansere endret.

Les alle endringene her: nav.no 

Del
Click to listen highlighted text!