Kjenn dine rettigheter , få mer punch!

Gratis Arrangement fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)  


Invitasjon : Kjenn dine rettigheter, få mer punch! 

Skolens formålsparagraf slår fast at “opplæringen skal åpne dører mot verden og fremtiden”. For funksjonshemmede ville det være en fin start om de klarte å åpne dørene inn til skolen. Tunge dører som er vanskelige å bruke, trapper uten ramper, mangel på heiser, utilgjengelige toaletter, manglende teleslyngeanlegg og ledelinjer gjør at mange funksjonshemmede er utestengt fra sin nærskole.

Mandag 03. desember inviterer FFO til lansering av heftet “Skolestart”, som FFO har utarbeidet med tilskudd fra Extrastiftelsen. Heftet er rettet til foreldre med barn med funksjonsnedsettelser, og omhandler rettigheter for eleven ved skolestart og gjennom skolegangen.

Arrangementet er FFOs markering av FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Dagen skal bidra til bevisstgjøring om situasjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne og stimulere til tiltak som kan gi like muligheter til alle mennesker – uansett funksjonsevne.

Arrangementet er gratis, og tilgjengelig for rullestolbrukere og hørselshemmede. Ingen påmelding er nødvendig.