Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) låner ut lydbøker gratis til alle som strever med å lese på grunn av funksjonsnedsettelse eller sykdom.

NLB har et stort utvalg lydbøker for barn, ungdom og voksne. Du kan låne alle slags bøker, fra krim og fantasy til biografier, noveller og historiske romaner. Tilbudet omfatter også studielitteratur for studenter ved universitet, høgskole og fagskole.

 

NLB er et spesialbibliotek under Kulturdepartementet. Tilbudet er offentlig, landsdekkende og gratis.

 

Hvem kan melde seg inn i NLB?
Alle som strever med å lese på grunn av en funksjonsnedsettelse, sykdom eller skade kan bli låner. Utfordringer som kan gi varig nedsatt leseevne kan være: redusert bevegelighet og muskelkraft, kognitiv svikt, fatigue eller synstap. Hjerneslag, Parkinson, ME, muskelsykdommer eller senskader fra kreft er noen eksempler på diagnoser.

 

Les mer:  nlb.no