Invitasjon fagkveld om genetikk 18. oktober 2018.

Vi inviterer til ny temakveld om genetikk fordi mange av våre diagnoser er arvelige – og dette er et tema som opptar mange av våre medlemmer. Kvelden er åpen for alle, men påmelding er nødvendig.

Vi er så heldige at vi har fått professor Arvid Heiberg, tidligere overlege og professor i klinisk genetikk ved Oslo Universitetssykehus, som foredragsholder denne kvelden.

TID: Torsdag 18. oktober 2018 kl. 18.00. Vi avholder et kort ekstraordinært årsmøte (se egen innkalling) før vi gir ordet til Heiberg.

STED: Nedre Eiker Menighetssenter, Stensethalleen 1, Krokstadelva.

Noen stikkord for kvelden: Ulike begreper og etiske utfordringer innen genetikk.

Spørsmål i forhold til arv og genetikk.

Mekanismer ved arvegang.

Kunnskap om gener.

Nye metoder for å endre i gener – genredigering.

Det blir satt av tid til spørsmål og erfaringsutveksling etter foredraget.

Vi serverer snitter og det blir som vanlig en liten utlodning.

Påmelding til Gro på mobil: 90 88 17 93 eller til vår mailadresse: buskerud@ffm.no innen 12. oktober.