Innkalling ekstraordinært årsmøte 18. oktober 2018.

Foreningen for Muskelsyke i Buskerud innkaller til ekstraordinært årsmøte

TORSDAG  18. OKTOBER 2018

Sted: Nedre Eiker menighetssenter, Stensethalleen 1, Krokstadelva

Kl. 18.00                    ÅRSMØTE

Saksliste:

1.Åpning med godkjenning av innkallingen

2.Valg av møteleder, en referent og
to til å undertegne protokollen

3.Vedtekter. En ny paragraf om Vedtektsendringer.

Etter årsmøtet blir det Fagkveld med Arvid Heiberg.  Se egen invitasjon.

Påmelding innen 12. oktober til Gro tlf. 908 81793  evt. til fylkeslagets mailadresse: buskerud@ffm.no

Facebook
Twitter
LinkedIn