Fysioterapi og fysisk aktivitet ved muskeldystrofi og Pompes sykdom

Spesialfysioterapeut og kommunikasjonsrådgiver, Hanne Ludt Fossmo, og fysioterapeut Gry Cecilie Dalby, snakker i dette foredraget om fysioterapi og fysisk aktivitet ved muskeldystrofi og Pompes sykdom. Begge to kommer fra Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN)