Å bli eldre med en sjelden diagnose

Frambu inviterer deg som er 50 år eller eldre med en av diagnosene Frambu jobber med til kurs 27. til 30. august. Kursets målsetning er å styrke deltakerne til å møte utfordringene som følger med å bli eldre med en sjelden diagnose. Søknadsfrist: 15.06.2018.

Aktuelle diagnoser:
Frambus diagnoser som ikke medfører utviklingshemning, som for eksempel:
• arvelige ataksier
• arvelige polynevropatier (Charcot-Marie-Tooths sykdom)
• dystrofia myotonika type 1 eller 2
• fasio-scapulo-humeral muskeldystrofi
• Gauchers sykdom
• hereditær spastisk paraparese
• Klinefelters syndrom
• Klippel-Trenaunays syndrom
• mitokondriesykdommer
• Møbius’ syndrom
• medfødt muskeldystrofi
• nevrofibromatose type 1 eller 2
• Pompes sykdom
• schwannomatose
• spinal muskelatrofi
• Turners syndrom
• trippel X

Dersom du lurer på om kurset er aktuelt for deg, ta kontakt med Frambu.

Informasjon, søknadsskjema og program:  frambu.no