Rehabiliteringsopphold for personer med Muskeldystrofier

21. august 2018 ønsker Rehabilitetssenteret Nord-Norges Kurbad velkommen til et 3-ukers gruppeopphold for pasienter med muskeldystofier; slik som Limb Girdle, Fasio-scapulo-humeral muskeldystrofi (FSHD), Becker, Duchenne og lignende tilstander.

Samarbeidspartner

Tilbudet er i samarbeid med Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) ved Universitetssykehuset Nord Norge som er ett av ni kompetansesenter under Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) ved Oslo Universitetssykehus.

Opphold:

Dag- og døgnopphold. Gruppeopphold eller individuelt tilbud. Varighet tre uker.

Målgruppe og diagnose:

Voksne med muskeldystofier som Limb Girdle, Fasio-scapulo-humeral muskeldystrofi (FSHD), Becker, Duchenne og lignende tilstander.

Under oppholdet

Rehabilitering av personer med muskeldystrofier ledes av et tverrfaglig team bestående av lege med spesialisering i fysikalsk medisin og rehabilitering, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, treningsinstruktør og sosionom/veileder og ernæringsfysiolog.

Det legges til rette for aktivitet i gymsal, basseng og utendørs.

Målet med oppholdet er å bedre eller vedlikeholde funksjonsnivå, samt gi mer energi og overskudd i hverdagen.

Vi kartlegger hver enkelt person sine mål og behov, og rehabiliteringen planlegges og gjennomføres basert på dette.

Vårt tverrfaglige team er bredt sammensatt og bidrar til en helhetlig rehabilitering med pasienten i fokus. Alle faggrupper bistår med informasjon, råd og veiledning knyttet mestring av hverdagen.

Formålet med behandlingstilbudet:

  • Gi økt kunnskap og forståelse i forhold til sykdommen.
  • Øke funksjonsnivå og fysisk form gjennom trening og annen behandling.
  • Gi hjelp til å mestre sykdommen.
  • Bedre hverdagen gjennom å lære mestringsstrategier, finne balanse mel­lom aktivitet og hvile, utveksle erfaringer og være i fysisk aktivitet.

Informasjon om hvordan man søker plass og annet om henvisningsrutinene finner du på nettsiden:

Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad

 

Facebook
Twitter
LinkedIn