Duchenne muskeldystrofi -forskningsoversikt

 

Formålet med forskningsoversikten er å informere pasienter og foreldre om ulike terapeutiske tilnærmingene som for tiden utredes.

Oversikten beskriver fordeler og ulemper ved metodene, og hindringer som må overvinnes før de kan tas i bruk som pasientbehandling.

Les forskningsoversikten: Nevromuskulært kompetansesenter

Del