Referat styremøte 12 mars 2018

Styremøte i FFM-Østfold kl. 1900 –  12. mars 2018 hos Elisabeth Johannessen

Sak 8/18 Innkommen post

Skattefradrag for innkomne gaver

Årsmøte FFO,25.april Herman og Elisabeth deltar.

  • Maria og Eva Liz representerer FFM overfor Fredrikstad kommune i den pågående saken om BPA.
  • 2 likepersonskurs i 2017 ble ikke godkjent da de gikk på organisasjonsarbeidet.

Sak 9/18  Økonomi

Beholdning på konto: 167.811,79

En utestående faktura: 299,-

Sak 10/18 Oppdatering av hjemmesiden/bilder

Vi må følge opp å få ut på hjemmesiden viktige saker og aktiviteter,ang bilder så vi må tenke på at folk må spørres om de godkjenner det.

Sak 11/18 – Tid for bowling
lørdag 28. april
Bowling koster foreningen 295 per person.

Egenandel
Voksne: 100,-
Barn (under 12): 50,-

Ikke-medlemmer: 295,-
Egenandel betales i forkant ved påmelding

 

Sak 12/18 – Stoltrim

Mandag 9.april

Mandag 23.april

Onsdag 9. mai

Onsdag 23. mai

Onsdag 6. juni

Onsdag 20. Juni

 

Sak 13/18 – Temakveld/psykisk helse

Forslag om å hente inn en ekstern foredragsholder.

Forslag om å invitere andre foreninger mot en liten egenandel.

Elisabeth henter inn noen navn på eventuell foredragsholder.

Målsetning om å avholde den ene temakvelden innen sommerferien – den andre i løpet av høsten.

 

Sak 14/18 – Familiearrangement

Målsetning om å avholde familiearrangement i løpet av juni.

Inspiria? Badeland?

Formiddag på Inspiria og deretter Badeland?

Inspiria 125,-
Badeland 155,-

 

Sak 16/18 – Opprette FFM-Ø postadresse

Ønsket om å opprette egen ffmo – mailadresse til medlemmer i styret kommer som et resultat av strengere krav til personvern for medlemmene.

Det blir ikke lenger lov å sende medlemslister til private e-poster.Det blir også innskjerpede regler med tanke på å lagre medlemsslister.

Det vil bli informasjon om den nye personvernloven på Landsmøte.

 

Sak 17/18 – Eventuelt

Hvordan nå alle med ulike aktiviteter?
Mål om å unngå for store kostnader med porto.

Vedtak:
lage en aktivitetskalender med arrangementer
Opplyse om mulige endringer.
Anmodning om å ta kontakt ved spørsmål.

Bingoandeler,vi må skrive et brev til de som har bingovirksomhet i Østfold og håpe at vi kan                  komme med for å få tildelt midler.

Folk i Sarp.Kan vi klare å stille opp der,selge noe og få markert oss litt.