Invitasjon til informasjonskveld tordag 3. mai 2018 kl. 1800

STED: Nedre Eiker menighetssenter, Stensethalleen 1, Krokstadelva.

Vi ønsker velkommen til en fagkveld med mye nyttig informasjon.

Det er ikke alle som kjenner til helsedirektoratets nettside Helse-Norge.no. På denne siden kan du få tilgang til mange tjenester som angår din personlige helse, bl.a. oversikt over dine resepter, dine egenandeler, pasientreiser og mye, mye mer. Vi vil vise deg hvordan denne nettsiden fungerer.

Vi vil fortelle litt om likepersonsarbeidet i vårt fylkeslag. Mange erfarer at det er svært nyttig å dele kunnskap og erfaringer med hverandre.

Denne kvelden vil du også få god informasjon om rehabiliteringsopphold på Beitostølen Helsesportsenter – og også få høre litt om hvilke andre rehabiliteringssteder som finnes.

Vi serverer snitter og vil ha en liten utlodning som vanlig.

Påmelding innen 25. april til Synnøve: mobil 48 03 89 51 eller til fylkeslagets mailadresse: buskerud@ffm.no

Vi håper du har lyst til å dele denne kvelden med oss!

Hilsen styret, FFM i Buskerud.