Rehabiliteringsopphold for personer med Muskeldystrofier

21. august 2018 ønsker Rehabilitetssenteret Nord-Norges Kurbad velkommen til et 3-ukers gruppeopphold for pasienter med muskeldystofier; slik som Limb Girdle, Fasio-scapulo-humeral muskeldystrofi (FSHD), Becker, Duchenne og lignende tilstander.

Samarbeidspartner

Tilbudet er i samarbeid med Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) ved Universitetssykehuset Nord Norge som er ett av ni kompetansesenter under Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) ved Oslo Universitetssykehus.

Opphold:

Dag- og døgnopphold. Gruppeopphold eller individuelt tilbud. Varighet tre uker.

Målgruppe og diagnose:

Voksne med muskeldystofier som Limb Girdle, Fasio-scapulo-humeral muskeldystrofi (FSHD), Becker, Duchenne og lignende tilstander.

Under oppholdet

Rehabilitering av personer med muskeldystrofier ledes av et tverrfaglig team bestående av lege med spesialisering i fysikalsk medisin og rehabilitering, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, treningsinstruktør og sosionom/veileder og ernæringsfysiolog.

Det legges til rette for aktivitet i gymsal, basseng og utendørs.

Målet med oppholdet er å bedre eller vedlikeholde funksjonsnivå, samt gi mer energi og overskudd i hverdagen.

Vi kartlegger hver enkelt person sine mål og behov, og rehabiliteringen planlegges og gjennomføres basert på dette.

Vårt tverrfaglige team er bredt sammensatt og bidrar til en helhetlig rehabilitering med pasienten i fokus. Alle faggrupper bistår med informasjon, råd og veiledning knyttet mestring av hverdagen.

Formålet med behandlingstilbudet:

  • Gi økt kunnskap og forståelse i forhold til sykdommen.
  • Øke funksjonsnivå og fysisk form gjennom trening og annen behandling.
  • Gi hjelp til å mestre sykdommen.
  • Bedre hverdagen gjennom å lære mestringsstrategier, finne balanse mel­lom aktivitet og hvile, utveksle erfaringer og være i fysisk aktivitet.

Informasjon om hvordan man søker plass og annet om henvisningsrutinene finner du på nettsiden:

Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad

 

Tidenes første Independent Living-festival arrangeres i Oslo 15. – 16. juni.

På programmet står Independent Living-seminar, Ulobas årsmøte, Stolthetsparaden og Stolt Natt 

Independent Living-bevegelsen er en verdensomspennende frigjøringsbevegelse av og for funksjonshemmede. Ideologien baserer seg på å synliggjøre en menneskerettighetsbasert politikk, hvor målet er å sikre funksjonshemmedes rett til å ta kontroll over eget liv, gjøre egne valg og å treffe selvstendige beslutninger.

Som den norske Independent Living-organisasjonen inviterer Uloba til to dager som skal handle nettopp om dette: funksjonshemmedes selvstendighet og frihet. Vi skal ta oss friheten, feire friheten og diskutere friheten.

Kilde:  Uloba.no

Spennende invitasjonen fra NAV

Nå kan DU fortelle NAV hva uføretrygdede trenger for å komme i arbeid!

NAV jobber kontinuerlig med å forbedre bistanden vi gir til våre brukere. Nå er vi interessert i å komme i kontakt med uføretrygdede, for å lære mer om hvordan vi best kan hjelpe uføre med å komme tilbake i arbeid. Hvis du er uføretrygdet og sitter inne med tanker om hvordan dette kan gjøres, er du personen vi leter etter.

Det er viktig for oss å snakke med de uføretrygdede selv, fordi det er de som vet best hvordan det er å være uføretrygdet.

Dersom du ønsker å melde deg som intervjuobjekt, gjør du det som enkeltperson, og ikke som representant for Foreningen for muskelsyke eller en annen organisasjon.

Dersom du ønsker å stille til intervju vil NAV som takk for hjelpen kunne tilby en liten påskjønnelse.

Intervjuene er planlagt i mai og juni, og gjennomføres i Oslo sentrum.

Ta kontakt senest fredag 27. april 2018 på e-post-adresse ufore.i.jobb@nav.no»

God brukermedvirkning gir bedre tjenester – vi oppfordrer derfor alle aktuelle å kontakte NAV!

 

Del invitasjonen med alle andre du tror kan være interessert.

 

 

Min kropp, mine grenser – et kurs om grensesetting knyttet til bevegelseshemning og assistansebehov.

I samarbeid med Frambu senter for sjeldne diagnoser arrangerer vi et kurs der du både kan få innspill og dele egne erfaringer. Kurset vil finne sted på Scandic Hotell Oslo Airport fredag 4. mai fra kl 17.00, og avsluttes med lunsj søndag 6. mai kl 13.00. Kurset er gratis, og det er kost og losji også. Reiseutgifter dekkes med inntil 1500 per deltaker og 1500 per assistent. Påmeldingsfrist: 6. april 2018 kl 12.00

Scandic Oslo Airport 4-6 mai 2018 

Mange muskelsyke trenger mer hjelp enn andre, og det medfører en rekke vanskelige problemstillinger, både for den muskelsyke og for de som skal hjelpe.

  • Når man er i en situasjon hvor man trenger hjelp, hvor går grensa, eller hvordan setter man grensa, i forhold til egen kropp?
  • Hvordan skal man sikre seg at man er individ som mottar hjelp, og ikke bare en passasjer i en kropp som hjelpen rundt styrer grensene for?

Det er mange i foreningen som har hatt rikelig med tid til å tenke over og føle på problemstillinger rundt dette. Mange har funnet sine grenser, men mange kan ha nytte av å dele erfaringer.

I samarbeid med Frambu senter for sjeldne diagnoser arrangerer vi et kurs der du både kan få innspill og dele egne erfaringer.

Planen er bruke erfaringene fra dette kurset til å kunne lage et hefte om temaet, slik at vi kan dele med flere. I heftet vil selvsagt alt gjøres anonymisert, og det er lov til å si at noe ikke kan brukes. Heftet vil bli lansert på et eget kurs for yngre brukere i desember.  Dette første kurset derimot er beregnet på brukere fra 26 år og oppover.

 «Kropp, selvbilde og grenser»

Psykolog Torun Vatne fra Frambu senter for sjeldne diagnoser holder foredrag som følges opp med diskusjonsgrupper. Det blir åpnet for at deltakerne kan påvirke foredraget i forkant, ved å sende inn problemstillinger og erfaringer de synes er relevante.

«Intimitet, nærhet, seksualitet og assistansebehov»

Ergoterapeut Solvor Sandvik Skar og psykolog Torun Vatne fra Frambu senter for sjeldne diagnoser innleder, viser videoinnslag og styrer cafediskusjoner med brukerne.

«Jeg sa nei. Selvforsvar uten muskelstyrke.»

Samfunnsviter Tollef Ladehaug fra FFM har skrevet hefte om selvforsvar uten muskelstyrke. Han holder foredrag om temaet og demonstrerer noen teknikker Det blir delt ut eksemplarer av heftet deltakerne kan ta med seg hjem.

«Assistanse og grenser»

Ola Schrøder Røyset er muskelsyk og arbeider for BPA-leverandøren Prima Assistanse. Han holder et foredrag der han presenterer det formelle og praktiske rundt brukerstyrt personlig assistanse sett fra assistentens og leverandørens side.

«Et liv i grenseland»

Sammen med Arne Schrøder Kvalvik, skapte Ola Schrøder Røyset furore med boka «min fetter Ola og meg». Spesielt det at han var så åpen om seksualitet og assistanse fanget medienes

Kurset vil finne sted på Scandic Hotell Oslo Airport fredag 4 fra kl 17.00, og avsluttes med lunsj søndag 6. mai kl 13.00. Kurset er gratis, og det er kost og losji også. Reiseutgifter dekkes med inntil 1500 per deltaker og 1500 per assistent.

Til påmeldingsskjema (Bindende påmelding)

Grenseprosjekt, invitasjon og program

For ytterligere informasjon, kontakt prosjektleder:

Tollef Ladehaug
tollef.ladehaug@ffm.no
41170902