Fagkonferansen 2018

Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) ønsker velkommen til Fagkonferansen for arvelige nevromuskulære sykdommer 6. og 7. september på Radison Blu hotell i Tromsø. Lærings og mestringskurs for brukere er integrert i fagkonferansen. Tema i år er “Livsmestring og psykisk helse”.

Fagkonferansen om nevromuskulære sykdommer er en konferanse der fagfolk og brukere møtes, og den samler fagfolk fra hele norden. Konferansen ble første gang arrangert i 1999.

Tema i år er “Livsmestring og psykisk helse”.

Lærings og mestringskurs er for personer med en arvelig nevromuskulær diagnose og deres pårørende. Alle deltakere på lærings og mestringskurset må ha henvisning fra lege. Deltakeravgift er egenandel på 345 kr. Du melder deg på ved å printe ut påmeldingsskjema, som skal sendes pr. post innen 1.mai til NMK.

Er det spørsmål kan sekretariatet på NMK kontaktes på tlf 77669891/77627217

Informasjon, program og påmeldingsskjema:  Nevromuskulært kompetansesenter